تصویر کتاب

پیوست عدالت (چارچوب و روش‌شناسی)

نویسنده: رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

80000تومان