تصویر کتاب

جامعه شبکه‌ای؛ ابعاد اجتماعی رسانه‌های نوین

نویسنده: یان‌ون دایک / مترجم: علی آزادی‌احمدآبادی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

300000تومان