تصویر کتاب

درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی

نویسنده: دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

135000تومان