تصویر کتاب

خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت

نویسنده: حسن دانایی‌فرد، مرتضی جوانعلی‌آذر

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

107000تومان