تصویر کتاب

جامعه شناسی متعالیه ؛ هستی‌شناسی حیات‌های اجتماعی بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی

نویسنده: ابراهیم خانی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

170000تومان