تصویر کتاب

گفتارهایی در عدالت اجتماعی

نویسنده: دکتر عادل پیغامی، سیدعلیرضا سجادیه، محمدصادق تراب‌زاده‌جهرمی

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

369000تومان