تصویر کتاب

بازاریابی اجتماعی خیریه از منظر دینی

نویسنده: دکتر سعید مسعودی‌پور

ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

210000تومان