تصویر کتاب

نشریه تاملات رشد شماره هشتم (متفکر محوری، حل مسئله بر مدار تفکر)

نویسنده: حجج‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه و نجف لک‌زایی، مهندس صابر میرزایی، دکتر مرتضی فیروزآبادی و جمعی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

70000تومان