تصویر کتاب

نشریه تاملات رشد شماره چهارم (تحلیل ابعاد گوناگون بیانیه گام دوم انقلاب)

نویسنده: استاد سیدمحمدمهدی میرباقری، استاد محمدرضا عابدینی،‌استاد محسن عباسی ولدی، استاد سید محمد روحانی، مهدی جمشیدی و جمعی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

70000تومان