تصویر کتاب

نشریه تاملات رشد شماره سوم (برقرار و برفراز)

نویسنده: دکتر باقری لنکرانی، دکتر دانایی‌فرد، دکتر فکری، دکتر ایروانی و جمعی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

70000تومان