تصویر کتاب

نشریه تاملات رشد شماره دوم (تعصب، مقاومت، شکوفایی)

نویسنده: دکتر مهدی سپهری، دکتر محمدحسین قوام، دکتر نادر جعفری و جمعی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

70000تومان