تصویر کتاب

نشریه تاملات رشد شماره پنجم (مسئله «فساد» در جامعه امروز)

نویسنده: دکتر احمد توکلی، دکتر عادل آذر، دکتر کامران باقری لنکرانی، دکتر سیداحسان خاندوزی و پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

35000تومان