تصویر کتاب

نشریه تاملات رشد شماره هفتم (علیه کنکور؛ از مدرسه رشد تا دانشگاه مسئول)

نویسنده: محمدرضا کلاهی، کیانوش محمدی، اردوان مجیدی، حمید اسکندری و جمعی از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

ناشر: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

70000تومان