عرضه محصولات مرکز رشد در پایگاه نشریات جار

پیرو تفاهم صورت گرفته با پایگاه معتبر و ارزشمند نشریات جار، از این تاریخ نشریات مرکز از این طریق نیز قابلیت مشاهده و بررسی و خرید خواهند داشت.

برای مشاهده صفحات نشریات مرکز می توانید علاوه بر جستجو در سایت https://www.jaaar.com از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

 

نشریه تأملات رشد

https://www.jaaar.com/kiosk/archives/taamolateroshd

نشریه بازاریابی سیاسی

 
نشریه مدیریت جهادی
 
 
نشریه نوآفرین

 

عرضه محصولات مرکز رشد در فروشگاه های انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

اسفند 8, 1398

عرضه نشریه تأملات 5 - ویژه نامه فساد

اسفند 8, 1398