فروش ویژه!

ادب عاشقی

سال انتشار: 1398

ناشر: نشر معارف

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

کتاب ادب عاشقی با موضوع «آداب حضور در مجالس اهل بیت(علیه السلام)» برگرفته از نکات معرفتی و کاربردی مدرس برجسته حوزه علمیه قم و خطیب ارجمند؛ استاد محمدرضا عابدینی در جلسات متعدد سخنرانی در مجالس حسینی و هیأت های دانشجویی و … است. این کتاب به اهتمام هسته های احیاء امر و منظومه فکری علامه طباطبایی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و توسط علی جعفری هرستانی گرد آوری و تدوین گردیده است. و مرحله به مرحله توسط استاد عابدینی تکمیل و تأیید شده است.

این کتاب در ده فصل، در بر دارنده آداب مقدّماتی حضور در مجالس اهل بیت(علیه السلام)، آداب معرفتی مجالس اهل بیت و نکات کاربردی فردی، جمعی، تشکیلاتی و تمدنی در این زمینه است.

به بیان نویسنده این کتاب، ادب عاشقی ادب ارتباط با اهل بیت(علیه السلام) و ادب محبّت به ایشان در مجالس اهل بیت(علیه السلام) است و ما با توجه و محبتمان به اهل‌بیت(علیه السلام)، ظرف دریافت محبت و توجه ایشان می‌شویم؛ لذا هر چقدر باتوجه بیشتر و ادب بیشتر در این مجالس حاضر شویم، در وجود ما این اثر را خواهد گذاشت که توجه و محبت اهل‌بیت(علیه السلام) را با خود داشته باشیم. و اگر این ادب حضور و توجه نباشد، خودمان را از رحمت و محبت ایشان محروم ساخته‌ایم. این محرومیت حقیقتاً محرومیتی عظیم است که خسران ابدی را در پی دارد. و چقدر انسان باید کاهل باشد که خود را از چنین توجهی، که نظر رحمتِ رحیمیۀ حق‌تعالی است، محروم سازد! ما خود را در حجاب قرار داده‌ و محروم ساخته‌ایم و خود این محجوب بودن، بی‌اعتنایی و بی‌ادبی به ساحت مقدس ایشان است.