فروش ویژه!

آداب انس با قرآن

تومان50,000 تومان45,000

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=8664

همواره از بزرگان دین، درباره ضرورتِ داشتن یک ارتباط مستمر و دائمی با قرآن کریم شنیده ایم و قطعاً قبول کرده‌ایم که انس پیدا کردن و رفاقت یافتن با این کتاب نورانی که زنده است و ما را می‌بیند و اظهار نیازهای ما را می‌شنود، چه تأثیر شگرفی در حل مشکلات زندگی دارد؛ اما مشکل اساسی اینجاست که شاید راه برقراری این ارتباط را به خوبی نمی‌دانیم و همچنان در خم این کوچه مانده‌ایم.

کتاب «آداب انس با قرآن» آخرین اثر استاد عابدینی است که به همت هسته منظومه فکری علامه طباطبایی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) نگاشته شده و توسط نشر معارف منتشر شده است. این کتاب در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول این کتاب به ترسیم سیمای قرآن کریم پرداخته است. مؤلف در این بخش، تلاش نموده تا نشان دهد که مصحف شریفی که ما در محضرش هستیم و آن را برای تلاوت به دست می‌گیریم، به حقیقتی متعالی که حی و زنده است، متصل بوده؛ لذا با مخاطب خودش انس گرفته و هم‌نشین لحظه‌های زندگی او بوده و برای تک تک نیازهایش تحفه‌ها دارد.

در بخش دوم به مجموعه‌ای از آدابی که موجب انس هرچه بیشتر ما با این کتاب نورانی می‌شود، اشاره شده و نکات مهمی درباره نحوه تدبر در قرآن کریم مطرح شده است. در بخش سوم که بخش پایانی کتاب است، سعی شده تا ناظر به دو بخش قبلی، به این نکته پرداخته شود که رو کردن به سوی قرآن با این نگاه و رعایت نمودن ادب محضر او به این آداب، چه آثار فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و دنیوی و اخروی را برای ما به ارمغان خواهد داشت.