فروش ویژه!

شور آفرینی حسینی در جنگ اقتصادی

شور آفرینی حسینی در جنگ اقتصادی: مروری بر ایفای نقش هیئات در جنگ اقتصادی

صاحب امتیاز: هسته احیای امر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
سخنران: جناب آقای دکتر پیغامی

ما در جنگ اقتصادی چه چیزی کم داریم و هیئات چه نقشی می‌توانند ایفا نمایند؟ به نظر بنده ما در جنگ اقتصادی، مشکل «شور» داریم.

در جنگ نظامی و دفاع مقدّس،‎ شور آفرینی آسان‌تر بود؛ چرا که دشمن ما و تانک و گلوله‌اش واضح بود، با بمباران شهرها، واضح‌تر نیز شد. اما همین که وارد جنگ‎های  نرم بعدی و جنگ اقتصادی شدیم، مسأله حادتر شد. جنگ‌های نرم، واقعاً شور ندارند. کدام کانون باید این شور را تزریق کند؟

هیئت همان کانون جمع بین شور و شعور است. به راحتی نمی‌توان نهاد دیگری را نام برد که جمع هر دو باشد. جمع شور و شعور مسأله بسیار مهمی است و ما واقعاً نسبت به این عرصه در جنگ اقتصادی کمبود داریم.

  • صاحب امتیاز: هسته احیای امر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
  • سخنران: جناب آقای دکتر پیغامی
  • تدوین کننده: محمّدامین علی‌احمدی
  • طراح جلد: سامان قاموس
  • زمان: چهارم شهریور ماه 1397
  • شمارگان: 210 جلد