گزارش سیاستی نقد و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

تومان0

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=8776

به اهتمام هسته خط‌مشی فضای مجازی گزارش تفصیلی نقد و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

ین گزارش از منظر حقوقی، سیاست گذاری و افکار عمومی به تحلیل و نقد طرح حمایت می‌پردازد. در بعد حقوقی، طرح حمایت در دو سطح کلیات طرح و هر یک از مفاد طرح، مورد بررسی و مداقه حقوقی قرار گرفته است. در بعد سیاست گذاری، نکات در دو بخش چالش های سیاست گذاری و حکمرانی در طرح حمایت و پیشنهادهایی از منظر خط مشی گذاری ارائه شده است. در بعد افکار عمومی، پس از بازشناسی افکار عمومی در خصوص طرح حمایت، راهبردها و سیاست های همراهی افکار عمومی پیشنهاد شده است.

گزارش حاضر در مهرماه ۱۴۰۰ بر اساس آخرین نسخه منتشر شده و غیر محرمانه طرح که در تاریخ 1400/4/26 انتشار یافت، تدوین شد اما به دلیل انطباق با نسخه‌های اصلاحی احتمالی آتی و به منظور به روز رسانی گزارش به صورت عمومی انتشار نیافت. حال که نسخه اصلاحی با قید محرمانه ارائه شده و از دسترس پژوهشگران و دلسوزان خارج است، نسخه پیشین در اختیار عموم کارشناسان این حوزه قرار می‌گیرد.

هسته سپهرا (خط مشی فضای مجازی) آمادگی خود را برای بررسی کارشناسی نسخه‌ جدید طرح حمایت اعلام می دارد. امید که با برداشته شدن قید محرمانه، از سایر ظرفیت‌های کارشناسی در راه اعتلای خط مشی فضای مجازی کشور بهره برداری شود.