فروش ویژه!

نسخه الکترونیک(PDF) کتابچه معاینه مجازی

ویژه نامه بررسی « ویروس کرونا» از منظر علوم اجتماعی

 

بازه زمانی انتشار: اسفند 1398

وابستگی مرکز رشد: هسته خط مشی فضای مجازی

 

دانلود فهرست(1MB)

دانلود سرمقاله: کرونالوژی(1MB)

کتابچه « معاینه مجازی »، در یک سرمقاله و نه عنوان یادداشت آماده‌شده است که شیوع ویروس کرونا را از منظر خط‌مشی فضای مجازی مورد بررسی قرار می دهد و به برخی موضوعات همچون شبکه ملی اطلاعات، خدمات چهارگانه الکترونیک » (دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک)، سیاستگذاری و قانونگذاری می پردازد.

شیوع ویروس کرونا با خود تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برخی ادارات دولتی، محدودیت رفت‌وآمدهای درون و برون‌شهری و قرنطینه خانگی را به همراه داشت. این موارد نیاز مردم به خدمات الکترونیک را بیش‌ازپیش گسترش داد و فرصتی مناسب برای فراگیری فضای مجازی پدید آورد.

اما کشور با چالش‌های زیرساختی، خدماتی و محتوایی در ارائه خدمات الکترونیک روبرو شد و بار دیگر ضعف کشور در تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات را به مسئولین گوشزد نمود.

این مسئله فرصتی را مهیا کرد تا در قالب یک پرونده ویژه به ابعاد فضای مجازی معضل شیوع ویروس کرونا و به‌طور خاص نقش شبکه ملی اطلاعات در این معضل بپردازیم.