پیوست عدالت

پیوست عدالت

چارچوب و روش‌شناسی

سال انتشار: 1401

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

 

رصدخانه عدالت اجتماعی در امتداد مسیر و حرکت خود تلاش کرده است زنجیره به هم پیوسته مطالبات و اقتضائات مهم مسئله عدالت اجتماعی در کشور از منظر مقام معظم رهبری را دنبال کند و پوشش دهد.

پس از «فهم جوهره اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای در عرصه عدالت»؛ «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» و «شاخصی برای عدالت»، این بار به توفیق الهی نسخه اولیه «چارچوب پیوست نگاری عدالت» به عنوان مطالبه جدی از دولت سیزدهم- تدوین و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

چارچوب حاضر مبتنی بر مبنای نظری تولید شده در رصدخانه و با بهره‌گیری از دانش ارزشیابی خط‌مشی تلاش دارد ضمن استخراج اصول پیوست عدالت اجتماعی و با توجه به اقتضائات مهم عمل به عدالت، ظرفیت دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر عرصه‌های کلان ملّی و محلّی را در مسیر تحقق عدالت اجتماعی ارتقا بخشد.