فروش ویژه!

پدرانه

صاحب امتیاز: هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

هیچ کس باورش نمی‌شد اما اندکی بعد از آن جملات، انقلاب اسلامی به ثمر نشست…

«این انقلاب نیروی ورزیده می‌خواهد، فرماندهانی می‌خواهد برای این جنگ نابرابر؛ چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه علم، چه اقتصاد، چه سیاست، چه دیگر عرصه‌ها. ما باید به فکر تأسیس مجموعه و دانشگاهی باشیم که در صورت پیروزی انقلاب از فکر تربیت نیرو غافل نشویم.»

زمان زیادی از این سخنان آیت‌الله مهدوی‌کنی در زندان‌های ساواک نمی‌گذشت…

بعد از انقلاب با همت، صبر و جهاد ایشان، این تفکر ریشه‌دارتر شد و تبدیل شد به باغی، با میوه‌هایی برای نیازهای انقلاب اسلامی؛ “دانشگاه امام صادق(ع)

در ادامه‌ی همان فکر، نهالی پاگرفت برای حل مسائل انقلاب، از فارغ التحصیلان دانشگاه؛ “مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

آری مرکز رشد، در این باغ پر برکت، نهالی شد برای چشاندن طعم شیرین انقلاب اسلامی به اهالی آن، البته با همت، صبر و جهاد… ان شاءالله

صاحب امتیاز: هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

گردآورنده: هسته تعلیم و تربیت

مدیر هنری: سامان قاموس /  مدیر تولید: سامان قاموس

چاپ اول: 1397

شمارگان: 500 جلد