فروش ویژه!

پايش هندسه معرفتی عدالت در جمهوری اسلامی ايران

هسته عدالت پژوهی

مرکز رشد دانشگاه امام صادق﴿ع﴾

چاپ اول

تیتراژ: 100

ناشر: دانشگاه امام صادق(ع) – مرکز رشد

یکی از اولین و مهم ترین قدم‌ها در راه تحقق هر هدفی ارزیابی و برآورد دقیق توان دانشی و تئوریک جامعه علمی در مورد آن مقصود است. در واقع بدون اطلاع از مشخصات و ظرفیت‌های نظری جامعه در حوزه‌های گوناگون امکان برنامه ریزی دقیق و جامع برای نیل به مقاصد مختلف فراهم نخواهد شد. به معنای دقیق‌تر، در شرایط پیچیده کنونی که علوم مختلف، ارتباطات وسیعی با یکدیگر داشته و حوزه‌های تخصصی زیادی را شکل داده اند، وجود نقشه راهی که بتواند ضمن بیان امکانات و شرایط موجود، به خواست‌ها، اندیشه‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی جهت دهد امری شایسته و بایسته خواهد بود.

گزارش حاضر به پایش هندسه معرفتی عدالت در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر طبقه‌بندی موضوعی عدالت JCS دست زده است. مقالات، پایان نامه‌ها و کتب از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹، دامنه این رصد و پایش را شکل می‌دهند.