فروش ویژه!

مَنِ رئیس جمهور

نویسنده: امیرحسین ملاحسین

هسته بازاریابی سیاسی

سال چاپ: زمستان 1397

شمارگان: 100 نسخه

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

گوشی رو سایلنت کردم. چراغ خواب هم خاموش کردم. گذاشتم اتاق تاریک شه. عین وضع حال خودم، بی‌نور و ظلمانی. من عادت به نامردی نداشتم تا الان. همیشه هر وقت کار کردم، یه تیم این کاره دور خودم جمع کردم و تو شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، فعالیت کردم. توقع دروغ و پشت خالی کردن از رقیب دارم. اما از خودی نه. اصلاً عادت ندارم به اين چیزا. چرا گذاشتن رسولی تصمیم به ثبت‌نام بگیره؟ کسی بدون اجازه آیت‌الله، بعیده بتونه آب دهنشم قورت بده. خب! درس اول رو یاد گرفتم. اینجا مثل سابق نیست. اینجا انتخاباته. دعوا سر قدرته. هم‌تیمی خیلی معنایی نداره گویا. حواس جمع‌تر باش و دیگه مثل بچه‌ها از نامردی خودی‌ها ناراحت نشو. محکم باش. چشمهام رو بستم و داشتم سخنرانی فردای رسولی را تصور می‌کردم تو وزارت کشور…

 

محصولات مرتبط