سلمی _ شماره پنجم

دوره انتشار: زمستان 97 و بهار 98

شماره: پنجم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود فهرست نشریه (700KB)

 

سلمی، بانوی ایرانی مسلمان

فصلنامه خانواده ایرانی

هیئت تحریریه: ساجده شکری، مائده شکری، غزاله صباغیان‌طوسی، فاطمه عبیدی، سها کارساز، الهام کهدویی، مریم مرتضی‌زاده، مرجان مرتضی‌زاده، حکیمه نیلیپور، مریم جعفری

سامانه پیامکی: 30004866303030

رایانامه: salma@rushd.ir

محصولات مرتبط