فروش ویژه!

رشد به وقت من-شماره دوم

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

با همیاری و همراهی: آقای خرم دل، حجت‌الاسلام دکتر سعدی، دکتر پیغامی، دکتر اکبری، دکترباهنر، دکتر محمد رضائیان

مدیر تولید: سامان قاموس / مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی / مدیر فنی: محمد سعید جواهریان

سالروز انتشار – زمستان 95

وبگاه: http://www.magrushd.ir

رایانامه: bevaghteman@rushd.ir

تومان3,000 تومان2,500

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=4804