فروش ویژه!

خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت

سال انتشار: اردیبهشت 1398

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

 

دانلود فهرست کتاب (2MB)

دانلود پیشگفتار و مقدمه کتاب (3MB)

 

 

 

فهم عمیق و به‌کارگیری دقیق «مدل‌های خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا» در گرو فهم صحیح نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت» است؛ از همین رو در این کتاب پس از تبیین تاریخچه و زمینه‌های ارائه شدن نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت»، ابعاد این نظریه در قالب الگوی «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی مدل‌های خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا در قالب چگونگی ساخت اجتماعی واقعیت، «مبانی پارادایمی» این نظریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برخی دلالت‌های این نگاه برای خط‌مشی‌گذاران، پژوهشگران و مردمی که مخاطبان خط‌مشی‌های عمومی هستند تبیین شده است

محصولات مرتبط