فروش ویژه!

جامعه شناسی متعالیه

جامعه شناسی متعالیه (هستی شناسی حیات‌های اجتماعی بر مبنای فلسفه و عرفان اسلامی) جلد اول

تألیف: ابراهیم خانی

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق﴿ع﴾

ناشر: دانشگاه امام صادق﴿ع﴾– مرکز رشد

چاپ اول: 1395

شمارگان: 1000 نسخه

تومان18,000 تومان16,000

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=4767

چكيده: در این کتاب با بهره بردن از ده‌ها قاعده فلسفی و عرفانی برای هستی‌شناسی ابعاد مختلف حیات‌های اجتماعی، تلاش شده است تا به نحو عینی و برهانی نشان داده شود مشابه نسبتی که میان حق‌تعالی و عالم و یا میان نفس و بدن برقرار است، در حوزه مسائل اجتماعی، میان موجودات حقیقی و موجودات اعتباری نیز برقرار است و با اتخاذ این رویکرد مبنایی در حوزه مسائل اجتماعی، سدّ محکم میان موجودات اعتباری و حقیقی را شکسته و اجازه دهیم تا دریای معارف فلسفی و عرفانی به روی دشت معارف علوم انسانی و از جمله علوم اجتماعی جاری شود.