فروش ویژه!

تاملات رشد-شماره پنجم

ویژه نامه «واکاوی فساد در جامعه امروز»

 

دوره انتشار:بهار 1399

شماره: پنجم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود فهرست نشریه (1MB)

دانلود سخن سردبیر: کرونای فساد (870KB)

 

««دامنه، قلمرو و میزان فساد در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سال­های اخیر در کانون توجه افکار عمومی بوده است. برخوردهای قضایی با پرونده ­های چند هزارمیلیاردی در سال­های دهه 90، از سویی امید به مبارزه با فساد را زنده نگه‌داشته و از سوی دیگرها، بیم­ها و نگرانی­ ها در مورد ابعاد بحران­ آفرین فساد در لایه ­های مختلف قانونی، حکومتی و اجتماعی را افزایش داده است.

در ماه­های اخیر، امیدها به مبارزه فراگیر، غیرجناحی و قاطع با فساد زنده شده و حرکت­های مثبتی در سه قوه و به‌طور خاص در قوه قضائیه دیده می ­شود.

نشریه حاضر در سه بخش اصلی و در سی‌و یک نگاشت تخصصی، به مسئله فساد در جامعه امروز ایران توجه کرده است.

در بخش نخست با عنوان «فسادخیزی»، به تحلیل اجتماعی علل و شرایط تحقق فساد در جامعه امروز پرداخته است. بخش دوم با عنوان «فسادستیزی»، کوشش کرده تا نحوه مواجهه جامعه ما با فساد را زیر ذره ­بین قرار دهد و فراز و فرودهای آن را به قضاوت بنشیند. بخش سوم با عنوان «فسادکاوی»، با منظر نزدیک­تری به فساد توجه کرده و در این بخش فساد در بخشهایی مانند نظام پولی و بانکی، سلامت، فضای مجازی و آموزش‌ و پرورش بررسی‌ شده است».

 

هیئت تحریریه:

اسحاق سلطانی، رامین مددلو، حسین سرآبادانی تفرشی، محمد رحمتی، وحید تارویردی زاده، حسین زیبنده

محصولات مرتبط

فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!
افزودن به سبد خرید