فروش ویژه!

تاملات رشد – شماره هشتم(نسخه چاپی)

تومان70,000 تومان56,000

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=8616

برای اینکه ایده‌ها و نظریه‌های علمی بتوانند قد بکشند و به افق کنش اجتماعی وارد شوند، باید ریشه خود را در زمین دوانده و در برابر کوران حوادث و شرایط مختلف همچنان کارآمدی خود را حفظ نمایند. هر چه تحلیل و تجویزهای ما برای مسائل اجتماعی، عمیق و دقیق‌تر باشند، تغییراتی مطابق و هم‌راستا با ایده‌آل‌های ما در پی خواهند داشت؛ در این میان، متفکران جامعِ نظام‌ساز به مثابه میان‌بری هستند که دو عرصه نظر و عمل را به هم متصل می‌کنند؛ بدین ترتیب، درخت اندیشه و نظریه‌های علمی با اشراب از مبانی و اصول فکری، در عمل به ثمر خواهد نشست. در این شماره از نشریه تاملات رشد در 29 نگاشت، مصاحبه و گفتار تلاش بر ارائه ایده «متفکر محوری» قرار گرفته که در این رویکرد، ابتناء نظریه‌ها و حل مسائل اجتماعی مبتنی بر مبانی فکری اسلامی تمهید خواهد شد.