فروش ویژه!

تاملات رشد – شماره نهم(نسخه چاپی)

تومان70,000 تومان63,000

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=8875

حدود شش دهه است مراتع در آتش بی‌تدبیری می‌سوزند و دولت علی‌رغم آنکه خود باید پاسخگو باشد، عشایر و کشاورزان را عامل اصلی تخریب مراتع می‌داند. نظام عشایری ما تقریباً از بین رفته، درآمد و جمعیت عشایر رو به کاهش است و جوانانشان دیگر اقبالی به این سبک از زندگی ندارند. پیداست که حذف اثر مراتع از اقتصاد، جز فشار بیشتر به منابع آب و در عین حال، وابستگی بیشتر به واردات نهاده‌های خوراک دام، نتیجه‌ای ندارد؛ پس مسئله مهم مرتع، مسئله و چالش امروز جمهوری اسلامی است. حال سؤال اینجاست: راز بهبود تولیدهای مرتعی، به گونه‌ای که مرتع احیا و آبادتر گردد، چیست؟ در این شماره از «تأملات رشد» از زاویه نگاهی انسانی، اجتماعی و سیاستی به مدیریت مراتع پرداخته‌ایم و در پیشنهادیه‌ای سیاستی، راهکاری برای سامان دادن به کلاف سردرگم حکمرانی مراتع عرضه کرده‌ایم؛ راهکاری مردم‌بنیان.