فروش ویژه!

بازاریابی سیاسی-شماره اول

نشریه علمی تخصصی بازاریابی سیاسی

شماره اول – پاییز و زمستان 1396

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

 

رایانامه: info@pm.rushd.ir

تومان4,000 تومان3,500

لینک کوتاه:https://rushda.ir/?p=4791

چكيده:

در ربط  بازار و سیاست

پدیده های اجتماعی – چه از جنس فرهنگی چه از جنس سیاسی- غالباً ماهیتی چندوجهی و پیچیده دارند و در ظهور و بروزشان عواملی چند هم از حیث تعدد و هم از حیث سطح با هم می‌آمیزند تا اتفاقی حادث شود یا نشود. از یک تحول اجتماعی خرد گرفته (فراگیری یک مد) تا یک انقلاب مردمی، همه و همه از حاصل اجتماع و برآیند نیروهای عده‌ای کثیر از عوامل سبب‌ساز، فرصت ظهور پیدا می‌کنند. در مقام تحلیل و بررسی هم احصاء و ملاحظه‌ی همه این عوامل و تلاقی و تضارب و تضاعف‌شان، امری واجب و ضروری است، به طوری که ساده‌سازی آن، ما را از حقیقت امر چه از حیث منبع  زمینه‌ساز بروز پدیده و چه از حیث فرایند، دور کرده و نتایج گمراه‌کننده  و ساده‌انگارانه‌ای را رقم می زند.

بازاریابی سیاسی، یکی از پدیده‌های این‌چنینی است که در طول هزاران سال حیات حکومت‌ها و دولت‌ها به صورت عیان، مؤثر در سرنوشت انسان‌ها و قدرت‌ها بوده است. این پدیده در نزدیک به  سه‌دهه‌ی اخیر از پیرامون واقعیت‌های جامعه‌ی مدرن به درون کتاب‌ها آمده و با قالب‌گیری آن از علوم همسایه و وام‌گیری روش‌شناسی‌های معتبر، خود را به عنوان یک دانش برای فهم پدیده‌های مشابه و حتی پیش‌بینی آنها تبدیل کرده است. پدیده‌هایی مثل انتخابات، دوام و قوام دولت‌ها، حضور فرهنگی و اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی در یک کشور دیگر، همه در قالب موضوعات مورد بحث در دانشی با عنوان “بازاریابی سیاسی” طبقه‌بندی شده و مورد دقت و  بررسی و تحلیل صاحبان امر و نظر قرار می‌گیرد.

در این حوزه، سه دانش بازاریابی، علم ارتباطات و علم سیاست، نقش محوری را در ساخت و پرداخت ایفا نموده و علوم روان‌شناسی(چه فردی و چه اجتماعی)، جامعه‌شناسی و به طور خاص مردم‌شناسی و حقوق از جمله حقوق عمومی، حوزه‌های جانبی مدخلیت  این علم به حساب می‌آیند. مفاهیم کلانی همچون انتخابات، قدرت نرم، براندازی، مدیریت افکار عمومی و رسانه در کنار مفاهیم دیگری همچون برندسازی،مدیریت تصویر، کمپین، تبلیغات، و … در حوزه ی این دانش مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرند.

مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، یکی از هسته‌های علمی خود را بر محور این موضوع شکل داده است. این هسته با مطالعه دانش موجود و مضبوط، تلاش می‌کند نسبت به جریانات و پدیده‌های ایران و دنیای امروز، هم در مقام تحلیل‌گری، هم در مقام پیش‌بینی، و هم در مقام مشاوره و طراحی، فعالیت علمی و دانشی نماید. «هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد» جهت اشاعه این دانش مشتمل بر آگاهی‌بخشی اولیه نسبت به موضوع تا درگیرکردن افراد علاقه‌مند و مستعد با این حوزه ـ و قرار گرفتن این مسئله در بین مسائل مهم با اولویت‌شان_، اقدام به فعالیت‌هایی چند نموده که از جمله‌ی آنها انتشار نشریه‌ی پیشِ رو است. نشریه بازاریابی سیاسی فعلا به صورت دو فصلنامه و در چند پیش‌شماره به زیور طبع آراسته می‌گردد و بعد از طی مراحل آزمایشی و آمادگی، ان‌شاءالله در قد و قواره یک نشریه جامع و کامل به علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان این حوزه تقدیم خواهد شد.