فروش ویژه!

بازاریابی سیاسی-شماره پنجم

دوره انتشار: بهار و تابستان 1398

شماره: پنجم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

 

دانلود فهرست نشریه (400KB)

دانلود سخن سردبیر (400KB)

در چهار شماره‌ی گذشته بازاریابی سیاسی تاکنون، به‌تناوب به موضوع «بازاریابی سیاسی انتخابات» پرداخته‌ایم و ضمن آن مباحثی چون مبانی و ارزش‌های مؤثر در ورود کاندیداها، طراحی کمپین‌های بازاریابی، تشریح فضای محیطی و رسانه‌ای انتخابات و تحلیل وضعیت رقابت کاندیداها را طرح کرده و در معرض نقد و نظر شما خوانندگان محترم قرار داده‌ایم. امسال هم بعد از گذشت دو سال از انتخابات ریاست جمهوری، رویداد انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیشِ رو داریم که از جهات مختلفی حائز اهمیت ویژه‌ای است. لذا برآنیم به استقبال این رویداد برویم و پرونده ویژه این شماره از بازاریابی سیاسی را به انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص دهیم و آن را از منظر بازاریابی سیاسی بکاویم.
این شماره از نشریه، دومین تلاش ما برای تغییر رویکرد از درج مقالات بلند علمی به ترکیبی از مقالات و نوشته‌های علمی کوتاه و ایده‌مند است تا هم ما فرصت تنوع‌بخشی به مطالب و موضوعات مختلف از دیدگاه بازاریابی سیاسی را بیابیم و هم شما خوانندگان گرامی «دو کلمه حرف حسابِ» قلّ و دلّ را بخوانید.

هیئت تحریریه:
دکتر مهدی مشفق، دکتر سیدجواد حسینی، محمدامین باقری، محمدمهدی حسین زاده، حسن وکیل زاده، امیرحسین رشیدی، مصطفی آقاجانی

محصولات مرتبط