فروش ویژه!

بازاریابی سیاسی-شماره پنجم

دوره انتشار: بهار و تابستان 1398

شماره: پنجم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

 

دانلود فهرست نشریه (400KB)

دانلود سخن سردبیر (400KB)

تومان25,000 تومان22,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید