فروش ویژه!

سلمی – شماره نهم

نسخه الکترونیک

دوره انتشار: زمستان 1399

شماره: نهم

برای خرید نسخه چاپی اینجا کلیک کنید.

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

تومان12,500 تومان10,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید

کرونا و فرصت تکرار نشدنی جهش آموزش

 

ویراست اول: تابستان 1399

حلقه حکمرانی علوم اجتماعی 

مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

برای دانلود نسخه الکترونیک اینجا کلیک کنید. 

تومان0
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

قدم عاشقی

سال انتشار: 1398

ناشر: نشر معارف

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

 

 

دانلود فهرست کتاب (300KB)

دانلود مقدمه استاد عابدینی(1MB)

تومان30,000 تومان26,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

ادب عاشقی

سال انتشار: 1398

ناشر: نشر معارف

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

تومان25,000 تومان22,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

عدالت اجتماعی-شماره سوم

دوره انتشار: بهار و تابستان 1398

شماره: سوم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود فهرست نشریه (700KB)

دانلود سخن سردبیر: گام دوم؛ نوبت ماست (100KB)

تومان25,000 تومان22,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید