فروش ویژه!

سلمی – شماره نهم(نسخه چاپی)

دوره انتشار: زمستان 1399

شماره: نهم

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

تومان15,000 تومان13,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

سلمی – شماره نهم

نسخه الکترونیک

دوره انتشار: زمستان 1399

شماره: نهم

برای خرید نسخه چاپی اینجا کلیک کنید.

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

تومان12,500 تومان10,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

سلمی- شماره هشتم

دوره انتشار: تابستان 99

شماره: هشتم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

 

تومان7,500تومان10,000
مشاهده سریع
انتخاب گزینه‌ها

سلمی – شماره چهارم

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) سردبیر: سها کارساز هیئت تحریریه: ساجده شکری، مائده شکری،غزاله صباغیان طوسی، فاطمه عبیدی،

تومان20,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید