نوآفرین رشد – شماره سوم

دوره انتشار: بهار و تابستان 1399

شماره: سوم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود نسخه الکترونیک نشریه

 

تومان0
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

نوآفرین رشد- شماره دوم

دوره انتشار: پاییز و زمستان 1398

شماره: دوم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود فهرست نشریه (1MB)

دانلود مقدمه نشریه(660KB)

 

تومان40,000 تومان36,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید