فروش ویژه!

مکتب مدرسه؛ آشنایی‌زدایی از مدرسه

پرونده ویژه شماره سوم نشریه تأملات رشد

 

بازه زمانی انتشار: تابستان 1398

وابستگی مرکز رشد: نشریه تاملات رشد

 

دانلود فهرست(500KB)

دانلود سخن دبیرهسته(200KB)

 

++برای خرید نسخه الکترونیک (PDF) کلیک کنید…

+++ برای خرید نسخه کامل نشریه  “تاملات رشد-شماره سوم”  کلیک کنید…

تومان15,000 تومان13,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

سلامت الکترونیک

پرونده ویژه شماره سوم نشریه تأملات رشد

 

بازه زمانی انتشار: تابستان 1398

وابستگی مرکز رشد: نشریه تاملات رشد

 

دانلود فهرست(500KB)

دانلود سخن دبیرهسته سلامت(200KB)

 

 

++ برای خرید نسخه الکترونیک (PDF) کلیک کنید…

+++ برای خرید نسخه کامل نشریه  “تاملات رشد-شماره سوم”  کلیک کنید…

تومان15,000 تومان13,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

نسخه الکترونیک(pdf) پرونده سلامت الکترونیک

پرونده ویژه شماره سوم نشریه تأملات رشد

 

بازه زمانی انتشار: تابستان 1398

وابستگی مرکز رشد: نشریه تاملات رشد

 

دانلود فهرست(500KB)

دانلود سخن دبیرهسته سلامت(200KB)

 

 

+++ برای خرید نسخه کامل نشریه  “تاملات رشد-شماره سوم”  کلیک کنید

تومان8,000 تومان7,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

نسخه الکتروینک (pdf)مکتب مدرسه؛ آشنایی‌زدایی از مدرسه

پرونده ویژه شماره سوم نشریه تأملات رشد

 

بازه زمانی انتشار: تابستان 1398

وابستگی مرکز رشد: نشریه تاملات رشد

 

دانلود فهرست(500KB)

دانلود سخن دبیرهسته(200KB)

 

+++ برای خرید نسخه کامل نشریه  “تاملات رشد-شماره سوم”  کلیک کنید

تومان8,000 تومان7,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید