فروش ویژه!

عدالت اجتماعی-شماره سوم

دوره انتشار: بهار و تابستان 1398

شماره: سوم

 

صاحب امتیاز: مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

دانلود فهرست نشریه (700KB)

دانلود سخن سردبیر: گام دوم؛ نوبت ماست (100KB)

تومان25,000 تومان22,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

عَدالت اجتماعی – شماره دوم

فصلنامه تخصصی عدالت اجتماعی

مرکز رشد دانشگاه امام صادق﴿ع﴾

شماره دوم، پاییز 1397

چاپ اول

تیتراژ: 500

مدیرمسئول: رامین مددلو

سردبیر: سیدعلیرضا سجادیه

هیئت تحریریه: حسین سرآبادانی، محمدصادق تراب‌زاده جهرمی، علی مصطفوی‌ثانی، سیدعلیرضا سجادیه، رامین مددلو

مدیر فنی: سامان قاموس

مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی

نویسنده: هسته عدالت پژوهی

ناشر: دانشگاه امام صادق(ع) – مرکز رشد

تیراژ: 500

تومان15,000 تومان13,500
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید
فروش ویژه!

عَدالت اجتماعی – شماره اول

فصلنامه تخصصی عدالت اجتماعی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق﴿ع﴾
شماره اول، تابستان 1397
چاپ اول
تیراژ: 500
مدیرمسئول: رامین مددلو
سردبیر: سیدعلیرضا سجادیه
هیئت تحریریه: حسین سرآبادانی، محمدصادق تراب‌زاده جهرمی، علی مصطفوی‌ثانی، سیدعلیرضا سجادیه، رامین مددلو
مدیر فنی: سامان قاموس
مدیر هنری: سیدمصطفی شفیعی
نشانی دفتر فصلنامه: تهران-بزرگراه شهید چمران- دانشگاه امام صادق﴿ع﴾ – مرکز رشد
تلفکس: 88590027 – 89775592
رایانامه: qevam@rushd.ir
سایت: qevam.ir

نویسندگان:
دکتر عادل پیغامی، سید علیرضا سجادیه، حسین سرآبادانی‌تفرشی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی، محمدصادق ترابزاده‌جهرمی، دکتر محمد نعمتی، دکتر مهدی موحدی بکنظر، دکتر محمدجواد رضائی، رامین مددلو، علی مصطفوی، حمید ایزدبخش

تومان10,000 تومان9,000
مشاهده سریع
افزودن به سبد خرید